טיפול בכלבים


אילופים – פתרונות התנהגותיים’ מספקת שירותי התערבות טיפולית באמצעות כלבים עבור מגוון רחב של אוכלוסיות. את שירות זה אנו מעבירים בצורה פרטנית וקבוצתית. כל תהליך מתחיל באפיון אוכלוסיית היעד, הגדרת המטרות עבור אוכלוסיה זו, בניית התכנית והעברתה באופן מקצועי עד סיום התהליך.

פרויקטים שעשינו לדוגמה:

כלא מעשיהו – התערבות טיפולית באמצעות כלבים באגף לתחלואה כפולה של כלא מעשיהו. (לחץ כאן לכתבה)
הרשות לשיקום האסיר – התערבות טיפולית באמצעות כלבים בהוסטל לנערים אסירים.
מרכז תעסוקה חקלאי שיקומי לנפגעי נפש – הקמה וניהול של מרכז תעסוקה עבור אוכלסייה של בוגרים נפגעי נפש. (לחץ כאן לכתבה)

טיפול באמצעות בע”ח – על נושא זה האסכולות רבות ומגוונות

יש מי שיאמר –טיפול בנפשו של אדם יכול להיעשות רק ע”י פסיכולוג פרוידיאני מוסמך. אחר יאמר שמוטיבים דתיים עושים את העבודה ו”מתקנים” את הנפש ושלישי יאמר שטיפול בנפשו של אדם הוא בלתי אפשרי.
כולם בטוחים בצדקתם ויודעים לשכנע ש ”זה” הדבר הנכון. ככל שנפש האדם מורכבת, מעורפלת ואינה ניתנת למדידה, כך גם ירבו התיאוריות שיעסקו בה והשונות בגישות כלפי הטיפול בה.
התערבות טיפולית באמצעות בע”ח, גם היא נושא שנוי במחלוקת בעולם הטיפול והאקדמיה. בראשית ימיו, התמקד הטיפול באמצעות בעלי חיים בחיות קטנות. עובדה זו מפתיעה במקצת שהרי ככל שהקרבה הפילוגנטית לאדם גדולה יותר כך ההזדהות ויחוס התכונות האנושיות לבעל החיים גדולה יותר. לכן היינו מצפים שהטיפול באמצעות בע”ח יחל את דרכו וישא על כפיים את חברו הטוב של האדם ולא ארנבת סוס או תוכי …(גם כאן אני בטוח יהיו אלו שיחלקו על הדברים.)

ובכל זאת אנחנו כבר כאן, גאים ושמחים בשותפות שלנו עם ההולכים על ארבע ומאמינים ביכולתם האמיתית להפיץ אושר ושימחה ולשמש כלי טיפולי יחיד במינו.

הצוות הטיפולי שלנו משלב בעבודתו טכניקות טיפול מגוונות (דינאמיות, קוגניטיביות והתנהגותיות)  במטרה לתת מענה הולם ומערכתי לצרכי המטופלים.

טיפול באמצעות כלבים מאפשר מפגש מיוחד, שונה ובלתי אמצעי בין מטפל, מטופל וכלב. לימוד טכניקות של אילוף, שליטה באחר וב”עצמי” דרך כלים התנהגותיים יחד עם הנחייה קבוצתית או פרטנית שמאפשרת הכלה עיבוד והפנמת התהליכים.
היכולת של הכלב ליצור מרחב בטוח להעלאת רגשות, ביטויי כעס, השלכות, הזדהות ותסכול-  כל אלה, מאפשרים העצמת הערך והדימוי העצמי של המטופל, הגברת הביטחון העצמי שלו, צמיחה, פיתוח כישורים חברתיים ועוד…
הקשר המשולש- מטפל-ילד- כלב, שונה מקשר טיפולי ורבאלי או אחר, שכן בעל החיים משמש כאובייקט מתווך ומזמין את הילד לחוות דרכו את כל האלמנטים הטיפוליים של התהליך.  לעיתים קרובות “עוקף” הטיפול ה”לא ורבאלי” קשיים רבים שנחשפים בטיפול הרגיל (התנגדות לטיפול, שימוש בהגנות וכו)
הקשר שנוצר בין המטופל לכלב מאפשר חוויות מיידיות וספונטאניות, קבלה ללא תנאי, מגע, קשר בלתי אמצעי, לא מילולי ועוד כל אלו, יוצרים בקרב המטופלים אמון, אמפתיה, הזדהות, השלכה, דאגה, מוטיבציה ועוד.
תפקידנו כמטפלים הוא לזהות את המרכיבים הייחודיים שמתאפיינים בקשר בין הילד ובעל החיים, לעודדם ולהיעזר בהם בקביעת המטרות הטיפוליות והחינוכיות.